Tekniske øvelser i friidrett

0 Comments


Innen friidrett finnes det tre hovedområder med tekniske øvelser; kast, hopp og hopp uten tilløp. Disse tekniske øvelsene kommer i tillegg til kategoriene løpsøvelser og samlekategorien andre øvelser. Det kan være vanskelig å dra grensen mellom de ulike øvelsene intuitivt – for eksempel er hekk en løpsøvelse, men det er jo dermed ikke sagt at den ikke har aspekter av teknisk ferdighet. Det samme gjelder skillet mot andre øvelser som heller ikke er absolutt.

De tre hovedkategoriene innenfor tekniske øvelser er da kast, hopp og hopp uten tilløp. Kast omfatter grenene spydkast, kulestøt, diskos, sleggekast og vektkast. Av disse er det kanskje spydkast som har fått mest oppmerksomhet. Kategorien hopp inkluderer høydehopp, lengdehopp, stavsprang og tresteg. Den siste kategorien hopp uten tilløp er noe mer spesialisert med høyde uten tilløp, lengde uten tilløp og tresteg uten tilløp. Denne siste kategorien er ikke veldig vanlig.

Kast

Kast er som navnet tilsier ulike disipliner der poenget er å kaste objekter – så langt ingen overraskelser. Den mest kjente kategorien her er kanskje spydkast, der vi i Norge for eksempel har hatt Andreas Thorkildsen som hadde stor fremgang innen spydkast. Per i dag er spydet for herrer 2,65 meter langt og veier 800 gram. Som kjent utføres spydkast med tilløp, det vil si at utøveren løper for å få ekstra kraft.

Innenfor kast finner vi også de mindre populære grenene kulestøt, diskos og sleggekast som ligner mye på hverandre. De går alle ut på å kaste objekter fra seg etter en bevegelse rundt. Vektkast er den minst vanlige disiplinen innen vekt, og som navnet tilsier handler det om å kaste en vekt så langt du klarer. Denne veier hele 15,88 kg og har en kort kjede med håndtak på.

Hopp

Innenfor kategorien hopp er det fire relativt likeverdige grener: lengdehopp, høydehopp, stavsprang og tresteg. Dette er relativt rett-fram disipliner der det handler om å hoppe så høyt eller så langt som mulig. Lengdehopp og høydehopp er enkle, men i stavsprang tilkommer det et element av å bruke en stav for å få ekstra høyde. Verdensrekorden i stavsprang er på hele 6,14 m, og dette var det Sergej Bubka som presterte i 1994.

Tresteg er faktisk en svært gammel idrett, og disiplinen har vært med i OL helt siden 1896. Det er altså ikke noen moderne sport laget med utgangspunkt i lengdehopp, men har sin egen lange og stolte historie. Tresteg gir en ekstra dimensjon til sin enklere slektning lengdehopp, der utøveren må holde orden på tre hopp som skal utføres med ulike teknikker for å få et lengst mulig avsluttende steg.

Hopp uten tilløp

Hopp uten tilløp er en gruppe litt mer uvanlige disipliner, som du ikke vil se i de store friidrettskonkurransene. Hvis vi begynner med høydehopp uten tilløp, betyr det helt enkelt å hoppe rett opp. Begge føtter skal forlate bakken samtidig, og utføre et så høyt hopp som mulig. Norgesrekorden er til tross for den lave aktiviteten faktisk på hele 1,82 meter, det vil si omtrent like høyt som en voksen mann!

Lengde uten tilløp og tresteg uten tilløp er ikke noen aktive disipliner i konkurransesammenheng. Aktivitetene var med noen få ganger i OL på begynnelsen av 1900-tallet, men siden da har de hovedsakelig vært brukt som testøvelser. Det vil si at de kan benyttes for å måle spenst på en relativt grei måte. Den norske rekorden på lengde uten tilløp er 3,71 meter, og vi må helt tilbake til 11. november 1968 for å finne den.

Overlapp med andre disipliner

Flere av disse øvelsene inngår også som en del av de ulike mangekamp-øvelsene i kategorien andre øvelser. Det er i tillegg mange utøvere innenfor friidrett som i løpet av karrieren sin prøver ut ulike disipliner før de spesialiserer seg. De grunnleggende egenskapene som hurtighet, spenst og utholdenhet, vil være viktige i flere ulike friidretter – både innenfor løpsøvelser, tekniske øvelser og andre øvelser. Dette gjør også friidretten svært fleksibel og variert.

Oppsummering

De tekniske øvelsene innenfor friidrett er varierte. Vi finner både publikumsfavoritter som lengdehopp og spydkast, men også de mer obskure og uvanlige aktivitetene, som vektkast eller stillestående hopp. Denne variasjonen gjør friidrettsøvelsene spennende for både utøvere, publikum og for deg som vurderer hva du vil spesialisere deg i innenfor sport. Der du for eksempel innenfor fotball ikke har mange ulike valg, kan du innenfor friidrett velge mellom en rekke beslektede, men likevel ulike, øvelser.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *